"Człowiek najleprza inwestycja"
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające będą mogły otrzymać osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

- mieszkają na terytorium Polski,

- nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 złotych

oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (mają naruszoną sprawność organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych).


Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek:

a) w przypadku pobierania emerytury lub renty z ZUS do ZUS:

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, oraz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.


b) w przypadku pobierania emerytury lub renty z KRUS do KRUS:

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).Druk wniosku można pobrać ze strony krus.pl oraz w oddziałach regionalnych lub placówkach terenowych KRUS.


Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć orzeczenia wydane przez ZUS lub KRUS:

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych lub;

-wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwoJeśli wcześniej nie zostało wydane orzeczenie przez ZUS lub KRUS potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), oraz

-dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej;


Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania  świadczenia są dostępne na stronach zus.pl oraz krus.pl

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information