Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Zadania z tego zakresu realizuje Z-ca Kierownika PCPR w Człuchowie Monika Zawada.

Na terenie powiatu człuchowskiego funkcjonuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie, które realizuje zadania z zakresu pieczy instytucjonalnej.

W jej skład wchodzą:

  • Dom Dla Dzieci „Pod Świerkami” – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków,
  • Dom Dla Dzieci „Kotwica” – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków,
  • Dom Dla Dzieci „Przystań” – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków.