Punkt Interwencji Kryzysowej

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysu, szukasz pomocy, porad, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego bezpłatnie można skorzystać z pomocy:

– psychologicznej

– terapeutycznej

– poradnictwa socjalnego

– prawnej

Skontaktuj się z nami:

– osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

– telefonicznie pod numerem telefonu: 59 834 51 47

Dodatkowo w sytuacji kryzysowej masz także do dyspozycji infolinie ogólnopolskie:

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, telefon kontaktowy, całodobowy: 800-12-00-02

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu pod nr telefonu 116 111

– Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym dostępny w dniach: poniedziałek-piątek 14.00-22.00 pod nr 116 123