Złóż wniosek w SOW

Wnioski można składać tradycyjnie w wersji papierowej lub przez internet (system SOW)

Nabór wniosków na dofinansowanie do:

  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • likwidacji barier funkcjonalnych;
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja ,

– posiadać adres poczty elektronicznej,

– posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy)

Szczegóły na temat Profilu Zaufanego (i tego jak go założyć) znajdą Państwo tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index  lub https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

Szczegółowe informacje o systemie SOW (w tym filmy instruktażowe) tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/