Sprzęt rehabilitacyjny

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wymagających rehabilitacji w warunkach domowych. Rodzaj sprzętu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie określa lekarz.

Wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego można składać w systemie SOW lub w formie papierowej, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.  Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku.

Druki do pobrania znajdują się poniżej: