PZOoN – druki do pobrania

Druki wniosków znajdują się poniżej tekstu.

UWAGA! Komplet dokumentów „na komisję” powinien zawierać:

  1. wypełniony druk wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. wypełniony przez lekarza druk zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  3. podpisaną klauzulę informacyjną.
  4. kserokopię dokumentacji medycznej

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć:

-fotografię o wymiarach 35×45 mm,

-kserokopię orzeczenia

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

-fotografię o wymiarach 35×45 mm,

-opłatę w wysokości 21 zł – płatność w momencie składania wniosku, tylko w gotówce

Druki do pobrania poniżej w sekcji załączniki