Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

-zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

-w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,

-są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii,

-w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie,

Kandydatami do programu mogą być osoby pełnoletnie, które uznają fakt stosowania przez nich przemocy we własnej rodzinie, nie mające aktywnych objawów choroby psychicznej oraz osoby, które zachowują abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, w pierwszej kolejności powinny zostać skierowane na terapię uzależnienia.

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5, bądź telefonicznie pod numerem 59 834 51 47.