Poradnictwo specjalistyczne

Zadania z tego zakresu realizują:

Marek Pawłowski – prawnik

Małgorzata Kłobukowska– psycholog

Monika Zawada – pracownik socjalny

Ewelina Chojnacka – pracownik socjalny

Marta Nowacka – pedagog

Pomoc w formie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zagrożenia trwałości rodziny, przemocy, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe.

Aby skorzystać z usług specjalistycznych należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: 59 834 51 47 lub za pomocą adresu e-mail: pcprczluchow@gmail.com