Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Człuchowie informuje, iż 19 grudnia została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności.

Zakłada ona m.in. wydłużenie terminu ważności orzeczeń, którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. (dotyczy także orzeczeń, które wygasały w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 tj. w latach 2020-2023)


Orzeczenia te zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Dodatkowo ważność do 30 września 2024 r. zachowają także karty parkingowe, nie dłużej jednak niż do wydania nowego, prawomocnego orzeczenia.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Ustawa weszła w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.