Realizacja programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie ze środków PFRON

Informujemy, że powiat człuchowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie realizowanego ze środków PFRON.

Jeśli tak, poniżej z załącznika dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Załączniki