Zaproszenie do udziału w ankiecie „DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ”

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Człuchowie zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu aktualnej diagnozy problemu i skali zjawiska przemocy domowej.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLKtM4ilRJ_KrxNATFsx2rYSKszjZKaCBAbJ1W1O7MtdyYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1