Wypożyczalnia sprzętu PFRON – komunikat Oddziału Pomorskiego