Realizacja programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie ze środków PFRON

Realizacja programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie ze środków PFRON

Informujemy, że powiat człuchowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie realizowanego ze środków PFRON.

Jeśli tak, poniżej z załącznika dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Człuchowie

Centrum Zdrowia Psychicznego w Człuchowie

Informujemy, że od dnia 01.08.2022 roku w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej 31 przy SPZOZ Człuchów uruchomione zostało Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Jest to program pilotażowy oferujący pomoc w dziedzinie psychiatrii dla osób od 18 roku życia. Są to świadczenia udzielane w zakresie ambulatoryjnym, stacjonarnym, dziennym psychiatrycznym i środowiskowym pacjentom psychiatrycznym. Obejmują obszar terytorialny powiatu człuchowskiego i powiatu chojnickiego. CZP udziela również pomocy pacjentom psychiatrycznym także spoza obszaru działania, jeśli pacjent takiej pomocy potrzebuje.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego zostały uruchomione trzy Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) w lokalizacji:

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Człuchowie, ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów, tel.: 59 71 42 327,59 71 42 327, e-mail: pzk@spzoz-czluchow.pl

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Chojnicach, ul. Gdańska 15B,89-600 Chojnice

tel.: 665 006 211, 52 397 55 19, e-mail: pzkchojnice@nzozopus.pl

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 21A, 89-600 Chojnice

tel.: 52 396 7487, 572 774 782 ,e-mail: pzk@promedchojnice.pl

Jest to nowa forma wsparcia dla osób potrzebujących szybkiej informacji, pomocy, interwencji w szeroko pojętych kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego. Punkty te czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00.

Oferują one najszybszy dostęp do lekarza psychiatry, psychologa – w przypadkach nagłych nawet natychmiast. Personel w profesjonalny sposób przygotuje i zorganizuje spersonalizowaną ofertę pomocy w przypadkach kryzysu psychicznego, skierowaną zarówno dla pacjenta, jak i osób z jego otoczenia.

W ramach programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent będzie miał zapewnioną synchronizację opieki, z płynnym przejściem pomiędzy oddziałem psychiatrycznym a leczeniem ambulatoryjnym.

Rozpoczęcie leczenia w Centrum Zdrowia Psychicznego nie wymaga skierowania.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty CZP – więcej informacji i szczegółów znajdują się pod adresem: https://spzoz-czluchow.pl/centrum-zdrowia-psychicznego

Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

-zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

-w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,

-są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii,

-w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie,

Kandydatami do programu mogą być osoby pełnoletnie, które uznają fakt stosowania przez nich przemocy we własnej rodzinie, nie mające aktywnych objawów choroby psychicznej oraz osoby, które zachowują abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu bądź innych środków odurzających, w pierwszej kolejności powinny zostać skierowane na terapię uzależnienia.

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5, bądź telefonicznie pod numerem 59 834 51 47.