Realizacja programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie ze środków PFRON

Realizacja programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie ze środków PFRON

Informujemy, że powiat człuchowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie realizowanego ze środków PFRON.

Jeśli tak, poniżej z załącznika dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Aktywny Samorząd 2022 – ruszył nabór wniosków

Aktywny Samorząd 2022 – ruszył nabór wniosków

W związku z naborem wniosków do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (edycja 2022) skierowanego do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu człuchowskiego przekazujemy poniżej najważniejsze informacje:

Nabór ruszył 1 marca 2022 r.

Program ten finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje o rozpoczętym naborze wniosków do „Aktywnego Samorządu 2022” znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie, w zakładce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony), oto bezpośredni link: https://starostwo.czluchow.org.pl/index.php/aktywny-samorzad-2016/4094-aktywny-samorzad-2022

Poniżej komunikat dotyczący naboru do pobrania:

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnusy przeznaczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i trwają czternaście dni. Wnioskodawca samodzielnie wybiera termin turnusu i ośrodek do którego chce pojechać (z dostępnej bazy ośrodków https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow ).

Zachęcamy do składania wniosków na turnusy przez internet (przez system SOW – szczegóły u góry strony). Wnioski można też złożyć w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w formie papierowej. Lista wymaganych załączników znajduje się na 2 stronie tego wniosku.

Druki znajdują się poniżej:

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i korzystających na co dzień z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, takich jak pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, wózki, balkoniki, kule materace przeciwodleżynowe itp. na które wnioskodawca otrzymuje zlecenia z NFZ.

Zachęcamy do składania wniosków na środki pomocnicze przez internet (przez system SOW – szczegóły u góry strony). Wnioski można też złożyć w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w formie papierowej (Lisa wymaganych załączników znajduje się na 5 tego stronie wniosku.

Druki do pobrania poniżej:

Likwidacja barier

Likwidacja barier

LIKWIDACJA BARIER:

– ARCHITEKTONICZNYCH

– TECHNICZNYCH

– W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wnioski o dofinansowanie w ramach likwidacji barier można składać w systemie SOW lub w formie papierowej, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku.

Druk do pobrania poniżej:

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wymagających rehabilitacji w warunkach domowych. Rodzaj sprzętu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie określa lekarz.

Wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego można składać w systemie SOW lub w formie papierowej, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.  Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku.

Druki do pobrania znajdują się poniżej: